Aspliden 1:24

Den fastighet som gården ligger på hade tidigare beteckningen Aspliden 1:9. Den bildades 1903 då det gjordes en hemmansklyvning, ”3/128 mtl skatte litt Aa”. Ägare var då Valfrid Boström. Den fick beteckningen Aspliden 1:24 i samband med en sammanläggning av 1/6 av 1:8 med 1:9.

 

Aspliden 1:24
Aspliden 1:24 1981
Aspliden 1:24 1981
Aspliden 1:24
Aspliden 1:24
Aspliden 1:24 1981
Aspliden 1:24
Aspliden 1:24 2012
Aspliden 1:24
Aspliden 1:24 2012
Aspliden 1:24
Aspliden 1:24 2012

Ur fastighetsboken