Om Aspliden

Aspliden är en by som ligger i den norra delen av Västerbotten, inte så långt ifrån Fällfors. Enligt folkräkningen 1880 fanns det då 76 invånare i byn.

Asplidens historia började år 1800 då den före detta soldaten Johan Eriksson Panna ifrån Frostkåge fick nybyggesresolution” för Aspliden. Nybygget togs 1804 över av Jon Andersson.

En kortfattad historik:

  • Johan Eriksson från Frostkåge, avskedad soldat med tillnamnet Panna, fick 1800 nybyggesresolution för Aspliden.
  • Nybygget togs 1804 över av Jon Andersson från Åbyn, ”Mångby-Jonk” kallad, som fick immissionsutslag (besittningsrätt) 1806.
  • Omkring 1807 fanns det två ägare av nybygget i Aspliden, Jon Andersson och Anders Junkare.
  • Anders Junkare avstod sin del av nybygget till Anders Svensson från Östanbäck (far till Erik Andersson Boström) som i sin tur överlät delen till sin bror Jon Svensson.
  • Jon Anderssons styvson Jonas Andersson Nyström gifte sig 1818 med Stina Andersdotter från Finnträsk (dotter till Anders Eriksson). Han blev nybyggare på Aspliden 1 efter sin styvfar.
  • År 1820 fick Jon Svensson och Jon Andersson Nyström tillstånd att tillsammans anlägga hemman 2 i Aspliden.
Aspliden 1:23 juli 2007
Aspliden 1:23 juli 2007
  • Jon Andersson, ”Mångby-Jonk”, drunknade i Byskeälven 1831.
  • Erik Andersson Boström från Bodal, brorson till Jon Svensson och gift med Jon Andersson Nyströms dotter Erika Jonsdotter, blev bonde på sin svärfars hemman.
  • Laga skifte av hemman 2 ägde rum 1876-1877. Då fanns följande ägare: Zachris Zackrissons enka, Zachris Lundström, S.J. Furberg, Erik Boström, Carl Erik Boström, Johan Wilhelm Strandberg och Anton Ludvig Eriksson.

Litteratur: ”Aspliden i Byske socken”