Avsöndring till skolhustomt i Aspliden

Aspliden skola 1981
Aspliden skola 1981

Avsöndring till skolhustomt