Byske socken

Byske i Vesterbottens län. Sn i Skellefteå tg, omfattande länets nordöstligaste del vid Bottniska viken, bildad på 1870-talet af Skellefteå sns nordligaste delar kring Byske elf, som från n.v. till s.o. genomflyter sn. Andra vattendrag äro den nordligare Åby elf och den sydligare Storbäcken, hvilken mynnar i Kågefjärden, gränsen i söder. 9,227 qv.-mil, hvaraf fastland och öar 8,942 eller 206,953 tnld, 5,976 inv., 2,045,700 kr. fastighetsvärde. Skogsrika trakter, bergiga i s.v. delen.

Enda större väg är kustlandsvägen, vid hvilken de vigtigaste bygderna ligga. Nära landsvägen och hafvet förekomma de största sågverken: Brännfors, Ytterstfors (äfven glasbruk) och Båtvik. I Byske ansenliga by, nära elfvens utlopp, post- och telegrafstation, garfveri, vidare ångbåtsstation samt gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas till Åbyn 1,3 och Frostkåge 1,3 mil, båda dessa äfven belägna i sn. Byske bildar ett regalt pastorat, 2 kl., i Hernösands stift.

Källa: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, C.M. Rosenberg, 1882-83


Byske, socken i Västerbottens län, Skellefteå tingslag. 1,119 kvkm. 9,152 inv. (1904). B. utgör ett regalt pastorat i Luleå stift, Västerbottens andra kontrakt.

Källa: Nordisk familjebok, 1905