Om Finnträsk

I norra Västerbotten, ungefär två mil nordväst in i landet från Byske räknat, ligger byn Finnträsk. Den är bebodd sedan mitten av 1700-talet.

En kortfattad historik:

  • Eric Michelsson tog över sin fars, Michel Olofssons, nybygge omkring 1758/1759.
  • År 1761 fick Erik Andersson från Klutmark, gift med Catharina Michelsdotter, dotter till Michel Olofsson, tillåtelse att starta ett andra nybygge, n:o 2.
  • Det första barnet föddes i byn – 1762 fick Catharina Michelsson och Erik Andersson en dotter. Flickan dog som liten. År 1763 fick de sitt andra barn, en son med namnet Anders Eriksson. Han levde fram till 1852.
  • År 1773 flyttade Eric Michelsson till Kågeträsk 8 och hans svåger Lars Hindriksson, gift med Brita Michelsdotter, tog över nybygget i Finnträsk.
  • Michel Olofssons tredje dotter, Maria Michelsdotter, flyttade tillsammans med sin make, Jon Jonsson från Medle, till Finnträsk omkring 1774.
  • Jonas Andersson, Jon-Annersa kallad, föddes 1793. Föräldrar var Anders Eriksson och Cristina Jonsdotter
jon_annersa_2
Jon-Anners gården
  • Skatteläggning ägde rum 1820. Bönder i Finnträsk var följande: Jakob Persson, Johan Persson, Fredrik Jonsson, Anders Ersson, Pehr Johansson och Nils Jakobsson.
  • Finnträsk skola började byggas 1894, började användas 1896 och var i bruk fram till 1958.

Litteratur: ”Finnträsk och Kälfors byar”