Från Tjärn till Aspliden

Från ff ff ff ff f Johan Johansson på Tjärn 6 till ff ff Erik Andersson Boström på Aspliden 1. En resa i tid och plats, 1600- till 1900-talet. Eller med andra ord – en uppsats om mina förfäder och de platser där de levde.

Läs uppsatsen >>>

Del av Aspliden 1 1872
Del av Aspliden 1 1872