Skatteberedning 1811 och storskifte 1816 i Aspliden

Skatteberedning 1811 och storskifte 1816 i Aspliden
Skatteberedning 1811 och storskifte 1816 i Aspliden

A – Jon Andersson  / B – Jon Svensson